Điều khoản CPT của Incoterm 2020

CPT nằm trong nhóm C của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay! 

Nội dung điều kiện CPT incoterms 2020

Giới thiệu

Điều kiện CPT trong Incoterms 2020 đươc viết tắt Carriage paid to.

Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng đến cảng đích, rủi ro sẽ được chuyển giao khi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên. Tức là nếu sau khi chuyển hàng cho bên vận tải đầu tiên, bất kì điều gì làm nảy sinh rủi ro và chi phí với hàng hóa mà không nằm trong hợp đồng vận tải người bán kí kết để đưa hàng tới cảng đích sẽ do người mua chịu.

Lưu ý

Với CPT Incoterms 2020, có 2 điểm đáng lưu ý là:

 • Nơi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên (nơi chuyển giao rủi ro hàng hóa).
 • Nơi mà 2 bên đàm phán là địa điểm đích đến của hàng (điểm mà người bán phải kí hợp đồng vận tải để đưa hàng tới đó).

Ngoài ra ta biết rằng khi quy định thì hai bên sẽ ghi CPT + địa điểm tại cảng đích. Tuy nhiên vì chuyển giao rủi ro lại xảy ra khi hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên. Vậy nên 2 bên nên cân nhắc việc đưa một cách chi tiết địa điểm chuyển giao này vào hợp đồng tránh tranh chấp sau này.

Xem thêm: Điều khoản CFR của Incoterm 2020

Chi phí các bên phải chịu trong CFR

Người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới và giao cho bên vận tải đầu tiên
 • Các chi phí đưa hàng đến cảng đích theo hợp đồng vận tải đã kí kết
 • Chi phí chuyển các chứng từ cho người mua
 • Chi phí vận tải qua các nước quá cảnh theo hợp đồng vận tải

Người mua chịu

 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa( ngoại trừ các chi phí làm thủ tục xuất khẩu do bên bán chịu và các chi phí đã có trong hợp đồng vận tải) sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng.
 • Chi phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho
 • Chi phí Local charges tại cảng đích trừ những chi phí mà người bán đã trả cho bên vận tải
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu trừ khi các thủ tục này là của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu
Điều khoản CPT của Incoterm 2020
                                                                       Điều khoản CPT của Incoterm 2020

Nghĩa vụ các bên trong CPT

Nghĩa vụ của người bán

 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên; tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận.
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải; cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải.
 • Không bắt buộc mua bảo hiểm cho hàng hóa; nhưng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua để người mua mua bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người mua

 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm.

Về việc chuyển giao hàng hóa

Với điều kiện CPT Incoterms 2020, việc chuyển giao rủi ro hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán giao hàng cho bên vận tải đầu tiên.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CPT Incoterms 2020

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT Incoterms 2020. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê & Tổng hợp Internet 

Xem thêm:

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

Điều khoản CIF của Incoterm 2020

Điều khoản CFR của Incoterm 2020

Phí Dem/Det là gì