Điều khoản FOB của Incoterm 2020

FOB nằm trong nhóm F của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay! 

Nội dung điều kiện FOB incoterms 2020

Giới thiệu

Điều kiện FOB trong Incoterms 2020 đươc viết tắt Free on Board – Giao trên tàu.

Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã nằm an toàn trên tàu; dưới sự định đoạt của người mua tại cảng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Rủi ro về việc hỏng hay mất mát hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa đã nằm trên tàu. Từ đây người mua cũng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa.

Phương thức vận tải áp dụng?

Điều kiện này nên được sử dụng chỉ cho vận tải biển và thủy nội địa. Khi mà các bên có thể trực tiếp đưa hàng lên tàu mà không phải giao cho người chuyên chở trước khi đưa lên tàu.

Trong trường hợp hàng container giao cho người chuyên chở trước khi hàng được đưa lên tàu thì ICC khuyến cáo nên sử dụng quy tắc FCA. FOB Incoterms 2020 yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, người mua thông quan nhập khẩu.

Xem thêm: Điều khoản CIF của Incoterm 2020

Chi tiết CIF Incoterms 2020

Phân chia về chi phí theo điều kiện FOB Incoterms 2020

Người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Vận chuyển hàng hóa đến cảng và đưa hàng lên trên tàu
 • Các chi phí phát sinh nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu

Người mua chịu

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Thuê phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa
 • Các chi phí liên quan đến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa , quá cảnh ở nước thứ ba nếu cần
 • Các chi phí phát sinh nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát hàng hóa sau khi hàng hóa được đặt an toàn lên trên tàu
Điều kiện FOB trong Incoterms 2020 đươc viết tắt Free on Board - Giao trên tàu.
                                Điều kiện FOB trong Incoterms 2020 đươc viết tắt Free on Board – Giao trên tàu

Nghĩa vụ các bên trong FOB

Nghĩa vụ của người bán

 • Vận chuyển hàng hóa lên trên tàu tại cảng đi do 2 bên đã quy định trong hợp đồng và chịu mọi rủi ro liên quan.
 • Xin giấy phép và làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hay hư hỏng hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu.
 • Thông báo cho người mua về việc hàng hóa đã lên tàu.
 • Giao các chứng từ được quy định trong hợp đồng cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua

 • Chịu trách nhiệm cho bất kì hư hỏng hay mất mát nào sau khi hàng hóa được đưa an toàn lên trên tàu.
 • Chịu mọi chi phí để thuê phương tiện vận tải và làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người bán về địa điểm, con tàu nhận hàng và thời gian sẵn sàng nhận hàng.

Chuyển giao hàng hóa

Hàng hóa được coi là đã chuyển giao khi hàng hóa được người bán đặt an toàn lên trên tàu tại cảng do người mua chỉ định vào thời gian hai bên đã thống nhất.

Nghĩa vụ bảo hiểm

Người bán hay người mua đều không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê & Tổng hợp Internet 

Xem thêm:

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

Điều khoản CIF của Incoterm 2020

Điều khoản CFR của Incoterm 2020

Phí Dem/Det là gì