incoterm

Điều khoản FOB của Incoterm 2020

FOB nằm trong nhóm F của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!  Nội dung điều kiện FOB incoterms 2020 Giới thiệu Điều […]

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

FAS là điềukiện thương mại quốc tế trong Incoterm, nó thực sự quan trong đối với dân Logistics và Xuất nhập khẩu. Vậy cụ thể thì FAS là gì? Cách dùng của điều khoản này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? Điểm phân chia rủi ro ở đâu?… Mời các bạn […]

Điều khoản FCA là gì trong ngoại thương? – Cập nhật 2021

Incoterm là điều kiện thương mại quốc tế quan trong đối với dân Logistics và Xuất nhập khẩu. Vậy cụ thể thì FCA là gì? Cách dùng của điều khoản này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? Điểm phân chia rủi ro ở đâu?… Mời các bạn cùng tìm hiểu qua […]

Điều khoản EXW là gì trong ngoại thương? – Cập nhật 2021

dieu-khoan-exw-la-gi-trong-ngoai-thuong

Điều khoản EXW là gì trong ngoại thương? Incoterm là điều kiện thương mại quốc tế quan trong đối với dân Logistics và Xuất nhập khẩu. Vậy cụ thể thì EXW là gì? Cách dùng của điều khoản này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? Điểm phân chia rủi ro ở […]