kiến thức logistics

PHÂN LOẠI HÀNG NGUY HIỂM TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Trong nhiều trường hợp cần vận chuyển hàng hóa quốc tế, hàng hóa của quý khách hàng được phân loại là hàng nguy hiểm và áp mức giá vận chuyển cho loại hàng này. Cùng TaiwanExpresss tìm hiểu về cách phân loại hàng nguy hiểm như thê nào qua bài viết này nhé! Hàng hóa […]

Phí DEM, DET, STORAGE là gì ? Phân biệt các loại phí này

Nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong thông quan hàng hóa. Họ thường hay thông qua  mà các Forwarder để thực hiện xuất nhập khẩu. Chắc chắn thắc mắc rằng phí DEM, DET, STORAGE là gì mà forwarder thường […]

GRI (General Rate Increase) là gì?

Thuật ngữ GRI là gì? Có liên quan gì đến biến động giá cước của các tuyến thương mại quốc tế? Ảnh hưởng của GRI là gì? Cùng TaiwanExpresss tìm hiểu về thuật ngữ GRI trong bài viết này nhé! Giải thích GRI GRI có tên đầy đủ là General Rate Increase (Phụ phí cước […]

Điều khoản FOB của Incoterm 2020

FOB nằm trong nhóm F của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!  Nội dung điều kiện FOB incoterms 2020 Giới thiệu Điều […]

Điều khoản CPT của Incoterm 2020

CPT nằm trong nhóm C của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!  Nội dung điều kiện CPT incoterms 2020 Giới thiệu Điều […]

Điều khoản CFR của Incoterm 2020

CFR nằm trong nhóm C của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!  Nội dung điều kiện CFR incoterms 2020 Giới thiệu Điều […]

Điều khoản CIF của Incoterm 2020

CIF nằm trong nhóm C của Incoterm 2020, đây là điều khoản thông dụng nhất trong Incoterm. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!  Nội […]

Điều khoản DAP của Incoterm 2020

Điều khoản DAP trong Incoterm 2020 quy định nghĩa vụ; trách nhiệm cho người mua và người bán như thế nào? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay! Nội dung điều kiện DAP incoterms 2020 Điều kiện DAP đươc viết […]

Điều khoản DPU của Incoterm 2020

DPU nằm trong nhóm D của Incoterm 2020, vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận. Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay! Nội dung điều kiện DPU incoterms 2020 Điều khoản DPU […]

Điều khoản DDP của Incoterm 2020

DDP nằm trong nhóm D của Incoterm 2020, vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận. Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay! Nội dung điều kiện DDP incoterms 2020 Điều kiện DDP […]