Điều khoản DPU của Incoterm 2020

DPU nằm trong nhóm D của Incoterm 2020, vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận. Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!

Nội dung điều kiện DPU incoterms 2020

Điều khoản DPU Incoterms 2020 được viết tắt bởi Delivery at Place Unloaded – Giao hàng đã dỡ.

Với DPU Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải và được đặt dưới quyền định đoạt của người mua ở địa điểm đích nhắc đến trong hợp đồng. Đây là quy tắc có thể sử cho nhiều phương thức vận tải.

Hai bên nên cân nhắc kĩ việc chỉ ra 1 điểm giao hàng càng chi tiết càng tốt bởi vì:

 • Đây vừa là địa điểm chuyển giao rủi ro vừa là địa điểm chuyển giao chi phí giữa 2 bên.
 • Người bán phải làm hợp đồng vận tải để thuê bên vận tải đưa hàng đến địa điểm giao hàng và dỡ hàng xuống, thế nên địa điểm này càng rõ ràng càng tốt.

Chi tiết DPU Incoterms 2020

Chi phí các bên phải chịu

Người bán chịu

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa cho tới khi giao hàng trừ các chi phí do người bán chịu như là các chi phí làm thủ tục nhập khẩu
 • Chi phí dỡ hàng xuống điểm giao hàng.
 • Các chi phí giao chứng từ cho người mua.

Người mua chịu

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Chi phí làm thủ tục nhập khẩu: thuế nhập khẩu, xin giấy phép nhập khẩu, các chi phí khác nếu phát sinh vấn đề liên quan đến giấy phép.
 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận hàng.
 • Các chi phí phát sinh ở phía người bán liên quan đến thủ tục nhập khẩu tại nước nhập khẩu
Điều khoản DPU của Incoterm 2020
                                                                    Điều khoản DPU của Incoterm 2020

Nghĩa vụ các bên trong DDP

Nghĩa vụ của người bán:

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.
 • Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải ở địa điểm giao hàng.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán.

Về việc chuyển giao hàng hóa:

Với điều kiện DPU Incoterms 2020, việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến và dỡ xuống tại điểm giao hàng đã quy định vào thời gian đã thỏa thuận, đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện DPU Incoterms 2020:

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong DPU Incoterms 2020.

Trên đây là toàn bộ nội dung của điều khoản DPU mà TaiwanExpress mang đến trong bài viết này. Hi vọng bài viết hữu ích cho bạn!

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê & Tổng hợp Internet 

Xem thêm:

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

Procurement là gì? Sự khác nhau giữa Purchasing và Procurement

Phí Dem/Det là gì