Điều khoản DAP của Incoterm 2020

Điều khoản DAP trong Incoterm 2020 quy định nghĩa vụ; trách nhiệm cho người mua và người bán như thế nào? Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!

Nội dung điều kiện DAP incoterms 2020

Điều kiện DAP đươc viết tắt Delivery at place  – Giao hàng chưa dỡ trong Incoterms 2020.

Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải đã ở địa điểm đích nhắc đến trong hợp đồng, sẵn sàng để dỡ xuống. Đây là quy tắc có thể sử cho nhiều phương thức vận tải.

Xem thệm: Điều khoản DDP của Incoterm 2020

Chi tiết DAP Incoterms 2020

Chi phí các bên phải chịu

Người bán chịu

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa cho tới khi giao hàng trừ các chi phí do người bán chịu như là các chi phí làm thủ tục nhập khẩu
 • Chi phí dỡ hàng nếu nó nằm trong hợp đồng vận tải
 • Các chi phí giao chứng từ cho người mua.

Người mua chịu

 • Chi phí làm thủ tục nhập khẩu: thuế nhập khẩu, xin giấy phép nhập khẩu, các chi phí khác nếu phát sinh vấn đề liên quan đến giấy phép.
 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận hàng.
 • Chi phí dỡ hàng nếu chi phí này chưa nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán kí kết.
 • Chi phí dỡ hàng nếu chưa nằm trong hợp đồng vận tải người bán kí
Dieu-khoan-dap-cua-incoterm-2020
                                                                          Điều khoản DAP Incoterms 2020

Nghĩa vụ các bên trong DAP

Nghĩa vụ của người bán

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán.

Về việc chuyển giao hàng hóa

Với điều kiện DAP Incoterms 2020, việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến tại điểm giao hàng đã quy định vào thời gian đã thỏa thuận, sẵn sàng để dỡ xuống từ phương tiện vận tải. Người mua sẽ lo việc dỡ hàng và chịu trách nhiệm từ đó.

Bảo hiểm hàng hóa trong DAP Incoterms 2020

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa theo điều kiện DAP Incoterms 2020.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê & Tổng hợp Internet 

Xem thêm:

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

Procurement là gì? Sự khác nhau giữa Purchasing và Procurement

Phí Dem/Det là gì