Điều khoản DDP của Incoterm 2020

DDP nằm trong nhóm D của Incoterm 2020, vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận. Cùng TaiwanExpress tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé. Cập nhật thông tin mới nhất theo Incoterm 2020. Xem ngay!

Nội dung điều kiện DDP incoterms 2020

Điều kiện DDP đươc viết tắt Delivered Duty Paid – Giao hàng đã nộp thuế (điểm đến) trong Incoterms 2020.

Theo điều khoản DDP thì người bán sẽ giao hàng cho người mua làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp thuế và hàng hóa được vận chuyển đến và đặt dưới quyền kiểm soát của người mua.

Mọi chi phí phát sinh trước khi hàng được giao đến điểm chỉ định sẽ do người bán chịu. Rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dưới quyền kiểm soát của người mua. Điều koanr DDP áp dụng cho mọi phương thức vận tải.

Xem thệm: Điều khoản EXW là gì trong ngoại thương? – Cập nhật 2021

Sự khác biệt giữa EXW và DDP

Quy tắc EXW và DDP gần như đối ngược nhau vì người bán có nghĩa vụ tối thiểu và người bán có nghĩa vụ tối đa. Khi EXW bổ sung thêm nghĩa vụ dỡ hàng từ phương tiện vận tải hoặc DDP bổ sung dỡ hàng từ phương tiện vận tải thì 2 điều này trái ngược nhau.

Chi tiết DDP Incoterms 2020

Chi phí các bên phải chịu trong DDP

Người bán chịu

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa cho tới khi giao hàng.
 • Các chi phí lấy các chứng từ cần thiết để nhập khẩu, có thể nhờ người mua lấy hộ nhưng phải chịu chi phí này
 • Chi phí dỡ hàng xuống điểm giao hàng nếu nó nằm trong hợp đồng vận tải

Người mua chịu

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận hàng.
 • Chi phí dỡ hàng nếu chi phí này chưa nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán kí kết.
 • Mọi chi phí phát sinh bởi người bán nếu người mua không kịp thời hỗ trợ lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu của người bán hay không thông báo chính xác về thời gian địa điểm nhận hàng.
DDP đươc viết tắt Delivered Duty Paid – Giao hàng đã nộp thuế
                                        DDP đươc viết tắt Delivered Duty Paid – Giao hàng đã nộp thuế

Nghĩa vụ các bên trong DDP

Nghĩa vụ của người bán

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

Nghĩa vụ của người mua

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Giúp người bán lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người bán.

Về việc chuyển giao hàng hóa

Với điều kiện DDP Incoterms 2020, việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến điểm giao hàng, dưới sự định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu và sẵn sàng để dỡ xuống.

Bảo hiểm hàng hóa trong DDP Incoterms 2020

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong DDP Incoterms 2020.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê & Tổng hợp Internet 

Xem thêm:

Khái quát về điều kiện FAS Incoterms 2020 – Free Alongside Ship

Procurement là gì? Sự khác nhau giữa Purchasing và Procurement

Phí Dem/Det là gì